Wyjazd za granicę ze zwierzęciem
(stan prawny na dzień 14 marca 2007r.)
   Strona główna
 
 
PIES    KOT    FRETKA    GRYZOŃ    PTAK    GAD / PŁAZ    INNE ZWIERZĘTA   
 


Wyjazd z psem za granicę
 
CZIPOWANIE I WYSTAWIANIE PASZPORTU
Przed wyjazdem za granicę, należy zwierzę (psa, kota lub fretkę) oznakować oraz zaopatrzyć w paszport. Obie te czynności wykonuje się u uprawnionego do tego lekarza weterynarii (aktualny spis lecznic i lekarzy uprawnionych można znaleźć tutaj, między innymi jest tam wymieniona nasza przychodnia). Do oznakowania zwierząt, którym są wydawane paszporty dopuszczone są dwa sposoby : tatuaż oraz implantacja mikroczipu. Wszczepienie mikroczipu jest zabiegiem mniej bolesnym niż tatuowanie i zazwyczaj zwierzęta nie reagują na nie bardziej niż na zwykły zastrzyk. Często zdarza się nawet, że zwierzę jednocześnie szczepione przeciwko wściekliźnie i poddawane czipowaniu, żywo reaguje na podanie szczepionki, zupełnie ignorując implantację czipa.
Mikroczip implantowany jest pod skórę po lewej stronie szyi w połowie jej długości (wg polskich wytycznych) lub na grzbiecie między łopatkami (w innych państach). Jest to małe, mierzące ok. 9 x 1,5 mm, zatopione w szklanej kapsule urządzenie, aktywowane przez fale radiowe wysyłane przez czytnik, zaprogramowane 15 cyfrowym unikalnym numerem. Nie powoduje ono również żadnych reakcji alergicznych. Dodatkowo aby zabezpieczyć mikroprocesor przed przemieszczaniem jest on powleczony związkami polimerów, które umożliwiają trwale zakotwiczenie w tkankach.
W krajach zachodnich hodowcy czipują zwierzętom w wieku pomiędzy 5 a 8 tygodniem życia. Urządzenia muszą być zgodne z normą ISO : chip ISO 11784, czytnik ISO 11785.
Paszport wystawiany przez lekarza weterynarii określony jest Decyzją Komisji z dnia 26 listopada 2003r. ustanawiającą wzór paszportu do celów wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (notyfikacja jako dokument nr C (2003) 4359) (2003/803/WE).

WARUNKI PODRÓŻOWANIA DO PAŃSTW UNII

N podstawie Rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (pełny tekst dostępny jest tutaj w formie pdf) określone zostały wymogi dotyczące przemieszczania na terenie Unii. Główne założenia dokumentu :
- oznaczanie zwierząt ma na celu zmniejszenie ryzyka wścieklizny,
- przez 8 lat od wprowadzenia rozporządzenia dopuszczalne jest identyfikowanie zwierzęcia za pomocą tatuażu (chyba, że państwo członkowskie wymaga inaczej), po tym okresie przejściowym zwierzę może zostać oznaczone wyłącznie transponderem elektronicznym;
- Państwa Członkowskie mogą zezwolić na przemieszczanie psów, kotów i fretek w wieku poniżej trzech miesięcy, które nie zostały zaszczepione, jeżeli posiadają one paszport i od chwili przyjścia na świat pozostawały w miejscu urodzenia bez kontaktu z dzikimi zwierzętami mogącymi być narażone na zarażenie, lub towarzyszy im ich matka, od której są one w dalszym ciągu uzależnione.
- przez okres przejściowy 5 lat od wejścia w życie rozporządzenia wprowadzanie zwierząt domowych na teren Irlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa może nastąpić po oznaczeniu zwierzęcia mikrochipem, zaopatrzeniu w paszport, wykonane ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz mieć przeprowadzone badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie
Inne :
- przemieszczanie z Polski na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej psów, kotów i fertek w wieku poniżej trzech miesięcy, nieszczepionych przeciwko wściekliźnie jest niedozwolone,
- przemieszczanie psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesiąca życia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niedozwolone

Ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie określone Decyzją Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiającą okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne to : 21 dni od szczepienia w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia powyżej 3 miesiąca życia lub przy kolejnych szczepieniach, prowadzonych w regularnych odstępach zalecanych przez producenta szczepionki, w dniu podania dawki przypominającej.

POBIERANIE, OPRACOWYWANIE I PRZESYŁANIE KRWI DO BADAŃ SEROLOGICZNYCH CELEM OKREŚLENIA POZIOMU PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
Krew pobiera się od zwierzęcia po upływie przynajmniej 1 miesiąca po szczepieniu. Krew do badania pobiera upoważniony do tego lekarz weterynarii. Próbkę przesyła się do Laboratorium Zakładu Wirusologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach - na tej stronie możecie Państwo uzyskać informacje o cenie badania i wydrukować aktualny formulaż przesyłany do laboratorium wraz z próbką.

Królestwo Belgii
Królestwo Danii
Republika Federalna Niemiec - chip/tatuaż, paszport, ważne szczepienie p/wściekliźnie
Republika Grecka
Królestwo Hiszpanii
Republika Francuska
Irlandia - chip, paszport, ważne szczepienie przeciw wściekliźnie, badanie poziomu przeciwciał p/wściekliźnie
Republika Włoska
Wielkie Księstwo Luxemburga
Królestwo Niderlandów
Republika Austrii
Republika Portugalska
Republika Finlandii
Królestwo Szwecji - chip, paszport, ważne szczepienie przeciw wściekliźnie, badanie poziomu przeciwciał p/wściekliźnie
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - chip, paszport, ważne szczepienie przeciw wściekliźnie, badanie poziomu przeciwciał p/wściekliźnie z wpisaniem do paszportu, na 24-48 godzin przed wyjazdem odrobaczenie i profilaktyka przeciwkleszczowa z wpisaniem do paszportu
UWAGA ! na teren tego kraju nie można wwieźć psów w typie ras : Pit Bull Terrier, Japoński Tosa (Japanese Tosa), Dog Argentyński (Dogo Argentino), Fila Braziliero ! Jeżeli pies, odpowiadający wyglądem któremukolwiek z wymienionych typów ras ale do nich nie należący (np. amstaff), nie posiada dokumentów potwierdzających jego rasę, wystawionych przez Związek Kynologiczny, nie zostanie wpuszczony na teren Wielkiej Brytanii.
Republika Czeska
Republika Estońska
Republika Cypryjska
Republika Łotewska
Republika Litewska
Republika Węgierska
Republika Malty
Rzeczpospolita Polska
Republika Słowenii
Republika Słowacka
W przygotowaniu
 
do góry
 
Wyjazd z kotem za granicę
 
CZIPOWANIE I WYSTAWIANIE PASZPORTU - jak w przypadku psa
WARUNKI PODRÓŻOWANIA DO PAŃSTW UNII - jak w przypadku psa
 
do góry
 
Wyjazd z fretką za granicę
 
CZIPOWANIE I WYSTAWIANIE PASZPORTU - jak w przypadku psa
WARUNKI PODRÓŻOWANIA DO PAŃSTW UNII - jak w przypadku psa
 
do góry
 
Wyjazd z gryzoniem za granicę
 
Co to jest CITES?
CITES - strona oficjalna
W przygotowaniu
 
do góry
 
Wyjazd z ptakiem za granicę
 
Co to jest CITES?
CITES - strona oficjalna
W przygotowaniu
 
do góry
 
Wyjazd z gadem lub płazem za granicę
 
Co to jest CITES?
CITES - strona oficjalna
W przygotowaniu
 
do góry
 
Wyjazd z rybą, owadem lub pajęczakiem za granicę
 
Co to jest CITES?
CITES - strona oficjalna
W przygotowaniu
 
do góry
 

 
<< poprzednia        następna >>