Wymagania prawne przy posiadaniu psa należącego do rasy uznanej za niebezpieczną
(stan prawny na dzień 12.03.2007)
   Strona główna
 
 
       Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. nr 77, poz. 687 z 2003r.) rasy psów agresywnych to :
 
1) amerykański
    pit bull terrier
  Rozporządzenie to nakłada na właściciela psa rasy w nim wymienionej obowiązek przestrzegania artykułu 10 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U.1997 Nr 111,poz.724), który brzmi :
 
"1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt."

 
 W praktyce oznacza to, ze posiadając zwierzę UWAGA! rasowe z tej listy (ponieważ ustawa nic nie mówi o zwierzętach w typie rasy, nierasowych i mieszańcach) musimy zarejestrować je w Urzędzie Gminy, na terenie której zamierzamy je trzymać. W urzędzie otrzymamy druk podania. Należy również uiścić opłatę w wysokości do 100 złotych. Następnie zostanie przez urzędników przeprowadzona wizja lokalna mająca na celu ustalenie, w jakich warunkach utrzymywane ma być zwierzę. Urzędnicy mogą wymagać od nas również umieszczenia tabliczki ostrzegawczej przy drzwiach mieszkania lub na ogrodzeniu posesji. W przypadku pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia podania otrzymamy stosowną decyzję w terminie najkrótszym, jak to tylko możliwe, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
W przypadku Lubina szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu :
 
0 76 / 746 81 11

to numer bezpośrednio do działu Urzędu Miasta zajmującego się m.in. rejestracją psów ras agresywnych.
2) pies z Majorki
    (Perro de Presa
    Mallorquin)
3) buldog
    amerykański
4) dog argentyński
5) pies kanaryjski
    (Perro de Presa
    Canario)
6) tosa inu
7) rottweiler
8) akbash dog
9) anatolian
    karabash
10) moskiewski
      stróżujacy
11) owczarek
      kaukaski
SEJM - wyszukiwanie aktów prawnych
<< poprzednia        następna >>