SZCZEPIENIA

PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
     W myśl polskiego prawodawstwa psy w wieku powyżej trzech miesięcy żyjące na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów obowiązani są doprowadzać psy do punktów szczepień:
1) w terminie trzech miesięcy od dnia ukończenia przez psa wieku dwóch miesięcy
lub
2) w terminie określonym przez lekarza weterynarii podczas poprzedniego szczepienia.
      Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie, a informacje o dokonaniu tej czynności zamieszcza się w rejestrze psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie.
     Szczepienie przeciwko wściekliźnie jest ważne przez okres jednego roku i musi być powtarzane co roku.
     Nie ma obowiązku szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie (taki obowiązek w szczególnych wypadkach może nałożyć na właścicieli kotów wychodzących Powiatowy Lekarz Weterynarii w momencie występowania na terenie danego obszaru zagrożenia wścieklizną) jednakże należy rozważyć, czy nie warto jest zaszczepić kota wychodzącego dobrowolnie przeciwko tej chorobie - odporność poszczepienna utrzymuje się w/g producenta szczepionki 3 lata.  
PRZECIWKO CHOROBOM ZAKAŹNYM
dostępne szczepienia : PSY :
- przeciwko chorobom zakaźnym takim jak : nosówka, parwowiroza, leptospiroza, parainfluenza, choroba Rubartha, koronawiroza, borelioza
 
KOTY :
- przeciwko chorobom zakaźnym takim jak : wirusowe zapalenie nosa i tchawicy, kaliciwiroza, panleukopenia, białaczka, chlamydioza, grzybica skórna

FRETKI :
- przeciwko nosówce (ponieważ nie jest dostępna monowalentna szczepionka stosujemy Nobivac Puppy DP)

KRÓLIKI :
- przeciwko myksomatozie oraz pomorowi
   
SCHEMATY SZCZEPIEŃ W PIERWSZYM ROKU ŻYCIA :
PSY :
Schemat I wczesny :
  5 - 6 tydzień : parwowiroza i nosówka
  9 - 10 tydzień : parwowiroza, nosówka, koronowiroza, zakaźne zapalenie wątroby, kaszel kenelowy, (leptospiroza - opcjonalnie, ponieważ może wywoływać odczyny alergiczne)
  12 - 14 tydzień : nosówka, parwowiroza, koronowiroza, zakaźne zapalenie wątroby, kaszel kenelowy, leptospiroza
  16 - 18 tydzień : wścieklizna
Schemat II tradycyjny :
  8 - 10 tydzień:
(min. tydzień po odłączeniu od matki)
parwowiroza, nosówka, koronowiroza, zakaźne zapalenie wątroby, kaszel kenelowy
  12 - 14 tydzień : parwowiroza, nosówka, koronowiroza, zakaźne zapalenie wątroby, kaszel kenelowy, (leptospiroza - opcjonalnie, ponieważ może wywoływać odczyny alergiczne)
  16 - 18 tydzień : wścieklizna
Schemat III późny :
  po 12 tygodniu : parwowiroza, nosówka, koronowiroza, zakaźne zapalenie wątroby, kaszel kenelowy, (leptospiroza - opcjonalnie, ponieważ może wywoływać odczyny alergiczne)
  zalecane powtórzenie szczepienia po 4 tygodniach : parwowiroza, nosówka, koronowiroza, zakaźne zapalenie wątroby, kaszel kenelowy, (leptospiroza - opcjonalnie, ponieważ może wywoływać odczyny alergiczne) i/lub wścieklizna
KOTY :
od 8 tygodnia życia : wirusowe zapalenie nosa i tchawicy, kaliciwiroza, panleukopenia
  w odstępie 4 tygodni :
 
 
wirusowe zapalenie nosa i tchawicy, kaliciwiroza, panleukopenia
+ białaczka i chlamydioza (opcjonalnie przy kotach wychodzących narażonych na kontakt z nosicielami)
KRÓLIKI :
od 6 tygodnia życia : myxomatoza i pomór
  doszczepienie w odstępie 4 tygodni : myxomatoza i pomór
  kolejne dawki 1x w roku ok. kwietnia - maja : myxomatoza i pomór
SCHEMAT SZCZEPIEŃ PO PIERWSZYM ROKU ŻYCIA :
PSY :
co roku : wścieklizna
  co roku lub co drugi rok : parwowiroza, nosówka, koronowiroza, zakaźne zapalenie wątroby, kaszel kenelowy, leptospiroza
KOTY :
co roku : wirusowe zapalenie nosa i tchawicy, kaliciwiroza, panleukopenia, białaczka, chlamydioza
  co drugi - trzeci rok : wścieklizna
ODROBACZANIE